Veelgestelde vragen

Waarom zou een fabrikant voor OPEN FPS kiezen?

Drie redenen om voor OPEN FPS te kiezen:

  1. Fabrikanten zijn met OPEN FPS specificaties niet afhankelijk van anderen om de bestekinformatie van hun producten te verspreiden: de fabrikant is en blijft eigenaar van zijn informatie. Dit is bij het verspreiden van deze informatie in (gesloten) catalogi zoals Bouwbreed niet het geval.Uiteraard kunnen fabrikanten gebruik maken van specialisten om zich te laten adviseren voor het opstellen van de juiste vorm voor hun OPEN FPS-en.
  2. Fabrikanten kunnen in hun OPEN FPS zelf kiezen welke vorm het beste aansluit op wat de bestekschrijvers nodig hebben. Momenteel is dat een vorm die aansluit op STABU2-bestekken en niet een vorm zoals in Bouwbreed, omdat deze laatste nauwelijks door bestekschrijvers gebruikt wordt en de vorm niet goed past binnen STABU2 bestekken.
  3. OPEN FPS is gebaseerd op OSF, sluit aan op OpenBIM® en is te gebruiken om informatie te koppelen aan BIM. Net zoals IFC is OSF een open bestandsformaat dat perfect past binnen een toepassing van OpenBIM®.

Wat is Open Specificaties Formaat (OSF)?

Met het Open Specificaties Formaat kunnen zowel specificaties (zoals fabrikant productspecificaties) als projectbestekken worden vastgelegd en uitgewisseld onafhankelijk van de gebruikte classificatie. Het doel van de initiatiefnemers is het definiëren van een open en onafhankelijk uitwisselingsformaat voor bestekken en (product)specificaties onafhankelijk van de gebruikte systematiek en classificatie.

OSF gaat ook verder dan bestaande (niet open) uitwisselformaten voor bestekken (zoals SUF): in OSF kunnen ook elementen-bestekken (NL/SfB, NEN2699, enz) en losse specificaties worden vastgelegd. OSF is gebaseerd op XML en daardoor in de toekomst altijd te lezen onafhankelijk van de software.


Wie zijn de initiatiefnemers van OSF?

De softwareleveranciers die bestekverwerkende software op de markt brengen (Ibis, DUNCAN Automatisering, De Twee Snoeken en KUBUS), in overleg met leveranciers van productinformatie (NBD, BouwConnect en ZeeBoer) en KOMO. Het initiatief wordt daarnaast gesteund door de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen, fabrikanten-vereniging FBS, en de ontwikkelaars iPi-services en Systhema.


Wie publiceren al informatie in OSF?

Naast de groeiende groep fabrikanten die voor OPEN FPS kiest stelde KOMO inmiddels zo’n 400 bestekspecificaties beschikbaar, gebaseerd op haar BRL’en voor producten en processen. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de certificerende instellingen en vervolgens geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO. Voor de beschikbaarheid kijk je op www.komo.nl.

Daarnaast maakt ook STABU steeds vaker gebruik van OSF om content uit Bouwbreed beschikbaar te stellen voor bestekschrijvers die het liefst met STABU2 willen blijven werken.


Is OSF een alternatief voor STABU of Bouwbreed?

Nee, OSF is geen alternatief voor de STABU systematiek, noch voor Bouwbreed. Het OSF is eerder aanvullend. Het is ‘slechts’ een open bestandsformaat bedoeld om besteksinformatie uit te wisselen of aan te bieden; OSF is geen systematiek. Ook STABU en NlSfb/NEN2699 bestekken kunnen met OSF uitgewisseld worden.

Gebruik van OSF als taal-onafhankelijk en open uitwisselformaat kan nooit de oorzaak zijn van spraakverwarring. Net zomin als gebruik van IFC dat kan zijn bij (OPEN) BIM.


Kan een fabrikant zijn bestekservice uitbreiden met OSF?

Ja dat kan. Neem hiervoor contact op met de dienstverlener die de bestekservice heeft gebouwd. Zij ondersteunen OSF al in bestekservices: De Twee Snoeken in de BouwConnect bibliotheek en Zeeboer.


Waar kan ik meer informatie over OSF vinden?

Kijk voor meer informatie op de website www.openspecificaties.nl.